Dedimo Central Staff​

Dedimo Central Staff ondersteunt de verschillende bedrijven binnen Dedimo op het gebied van ICT, HR, Finance, Operations en Regulatory.

Dedimo Research & Development voert wetenschappelijk onderzoek uit en meet de effectiviteit van de binnen Dedimo toegepaste behandelprotocollen. Zo is het mogelijk om deze continu verder te optimaliseren. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan de ondersteuning van onze zorgprocessen in de vorm van nieuwe ICT-applicaties.