Innovatie

Zorg is altijd in beweging. Daarom is Dedimo altijd op zoek naar de nieuwste inzichten en technologiën om deze in te zetten voor onze patiënten en professionals. Ook werkt Dedimo binnen ‘Dedimo Research & Development’ aan onderzoek om behandelmethoden te evalueren en waar mogelijk te optimaliseren. Ook werkt Dedimo aan software en applicaties om het zorgproces optimaal te ondersteunen.

Dedimo Research & Development
Dedimo R&D is verantwoordelijk voor alle researchactiviteiten binnen Dedimo. Het ondersteunt de individuele bedrijven bij het realiseren van hun onderzoeksdoelstellingen en is ook zelf betrokken bij onderzoek, vaak in samenwerking met instellingen of universiteiten. Daarnaast vinden binnen Dedimo R&D de activiteiten plaats op het gebied van productontwikkeling.

SoberCare – behandeling van alcoholproblemen waarbij gebruikgemaakt wordt van innovatieve technologie op het gebied van alcoholmonitoring, met een sterke verlaging van terugval in alcoholgebruik als resultaat.