Onze visie

Binnen Dedimo hanteert de volgende uitgangspunten:

Patiënt staat centraal
Een belangrijke randvoorwaarde voor goede zorg is de organisatie. Die moet gebouwd zijn rond de behoefte van de patiënt en niet andersom. Dat is de visie van Dedimo. Dit betekent in de praktijk dat de patiënt nauw betrokken wordt bij alle besluitvorming gedurende het gehele proces van diagnostiek en behandeling. Alle afspraken met patiënt worden zo gepland dat deze optimaal aansluiten bij de behoefte van de patiënt: waar mogelijk gecombineerde afspraken op één dag, waar mogelijk via beeldbellen in plaats van ‘Face-to-Face’. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt de wachttijd voor de patiënt tot een minimum te beperken.  

Aandacht voor diagnostiek als basis voor een goed behandeltraject
Het belangrijkste moment binnen een behandeltraject is de diagnostiek. Op basis van de bevindingen binnen de diagnostiek is het immers mogelijk het juiste traject in te zetten. Waar mogelijk zet Dedimo objectieve meetinstrumenten in, om zo de zorgprofessional optimaal te ondersteunen bij het komen tot een afgewogen oordeel met betrekking tot de diagnostiek.

Specialisatie
Het succesvol behandelen van een aandoening vraagt in veel gevallen specifieke kennis. Specialisatie op een bepaald onderwerp maakt het mogelijk de kennis van een bepaald ziektebeeld te verdiepen, als professional, maar ook als organisatie. We zien binnen de zorg op verschillende gebieden – zoals de chirurgie – deze specialisatie al breed tot stand komen. Dedimo ziet ook binnen de GGZ voordelen in specialisatie; een beter behandelresultaat voor patiënt, met optimale inzet van de zorgprofessionals en minimale zorgkosten voor de maatschappij.