QS Gezondheidsmanagement is gespecialiseerd het minimaliseren van verzuim ten gevolge van psychische problematiek. Werknemers worden geholpen met heldere diagnostiek en kortdurende trajecten gericht op terugkeer naar werk. Daarnaast kunnen werknemers worden ondersteund met preventieve trajecten om uitval te voorkomen. QS Gezondheidsmanagement is in 2013 opgericht.