WPEX is een expertise bureau gespecialiseerd in psychiatrische, (neuro)psychologische en verzekeringsgeneeskundige onderzoeken. WPEX brengt de ernst en aard van psychische problematiek in kaart en beantwoordt de vraagstelling van opdrachtgevers in heldere rapportages. WPEX is in 2000 opgericht.