Dedimo Research & Development

Dedimo R&D is verantwoordelijk voor alle researchactiviteiten binnen Dedimo. Het ondersteunt de individuele bedrijven bij het realiseren van hun onderzoeksdoelstellingen, en is ook zelf betrokken bij onderzoek, vaak in samenwerking met instellingen of universiteiten. Daarnaast vindt binnen Dedimo R&D de activiteiten plaats op het gebied van productontwikkeling.

QS Gezondheidsmanagement

QS Gezondheidsmanagement is gespecialiseerd het minimaliseren van verzuim ten gevolge van psychische problematiek. Werknemers worden geholpen met heldere diagnostiek en kortdurende trajecten gericht op terugkeer naar werk. Daarnaast kunnen werknemers worden ondersteund met preventieve trajecten om uitval te voorkomen. QS Gezondheidsmanagement is in 2013 opgericht. 

WPEX

WPEX is een expertise bureau gespecialiseerd in psychiatrische, (neuro)psychologische en verzekeringsgeneeskundige onderzoeken. WPEX brengt de ernst en aard van psychische problematiek in kaart en beantwoordt de vraagstelling van opdrachtgevers in heldere rapportages. WPEX is in 2000 opgericht. 

SoberCare

SoberCare is een zorginstelling gespecialiseerd in de behandeling van alcoholproblematiek. Het unieke aan de behandeling bij SoberCare is dat na een intensieve start van de behandeling patienten een jaar lang worden ondersteund bij de uitdaging volledig van hun verslaving te herstellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve behandelmethoden zoals screen to screen consulten en monitoring […]

ADHD Centraal

ADHDcentraal is een expertise centrum gespecialiseerd in diagnostiek naar en behandeling van ADHD bij volwassenen. ADHDcentraal is in 2013 opgericht en heeft 11 vestigingen. Patienten beoordelen de zorg van ADHDcentraal met gemiddeld een 9.4 op zorgkaartnederland.